ŠPECIALIZÁCIE - Krav Maga Global Slovakia

Prejsť na obsah
ŠPECIALIZÁCIE KRAV MAGA
CIVILNÁ KRAV MAGA
Tréningy pre Dospelých
Cieľom Krav Maga tréningov je v prvom rade učiť sabaobranu – ako sa vyhnúť nebezpečenstvu, zmierniť konfrontáciu a vyriešiť konflikt bez fyzického násilia. Súčasťou osnov sú aj techniky boja pre prípady, kedy nie je možné sa konfliktu vyhnúť. Všetky tréningy sú zamerané na zdokonalenie mentálnych, fyzických, technických i taktických zručností na odvrátenie či zdolanie nebezpečenstva.
KRAV MAGA PRE DETI A DORAST
Praktická a Účinná Sebaobrana
Deti učíme rozpoznať nebezpečné situácie, vyhnúť sa im a ak je to nevyhnutné ubrániť sa pred fyzickým násilím. Techniky založené na momente prekvapenia kombinujú silu a presnosť pre získanie času na únik a privolanie pomoci.
Zameriavame sa na rozvoj dôležitých osobnostných čŕt ako disciplína, sebaovládanie, kreativita, sebavedomie, schopnosť robiť rozhodnutia pod stresom a zhodnotiť kedy je vhodné použiť sebaobranné techniky a kedy nie.

KRAV MAGA PRE ŽENY
Efektívne Spojenie Sebaobrany
a Zdravého Životného Štýlu
Tréningový proces podporuje fyzickú a mentálnu pripravenosť na potenciálne hrozby. Učíme ako rozpoznať nebezpečenstvo, taktiky na prevenciu i zmiernenie konfliktu, a zároveň zlepšujeme fyzickú kondíciu, silu, výkon a koordináciu. Výsledkom je pochopenie reakcií v prípade hrozieb a lepšie rozhodovanie pod stresom.
KRAV MAGA PRE SILOVÉ ZLOŽKY
Kurz VIP a Kurz pre Policajné,
Bezpečnostné či Vojenské Zložky
Tréningy zahŕňajú techniky a taktiky na zadržanie a kontrolu podozrivých osôb ako aj zručnosti na ochranu tretích osôb. Súčasťou tréningu je školenie streľby a použitie strelnej zbrane ako prostriedku na zneškodnenie protivníka v pripade, že streľba zo zbrane je v danej situácii nemožná alebo nelegálna.
Simulácie v rôznych prostrediach umožňujú klientom najvyšší level mentálnej, fyzickej, technickej a taktickej pripravenosti.

Pre informácie ohľadom dostupnosti konkrétnych tréningov kontaktujte majiteľa školy či klubu vo Vašom okolí.
Návrat na obsah