Krav Maga Global Slovakia

Prejsť na obsah

KRAV MAGA GLOBAL
KMG je najprofesionálnejšia medzinárodne aktívna Krav Maga organizácia, ktorá spolupracuje s civilistami ako aj bezpečnostnými zložkami. Jej hlavným cieľom je rozvíjať a šíriť systém Krav Maga pomocou globálneho tímu inštruktorov pod vedením Eyala Yanilova. Organizácia KMG bola založená v roku 2010 a do dnešného dňa pôsobí prostredníctvom svojich pobočiek vo viac ako 60 krajinách sveta.
Viac informácii nájdete na hlavnej stránke Krav Maga Global:
KRAV MAGA SLOVAKIA
KMG Slovakia, založená v roku 2006, zastupuje na Slovensku organizáciu Krav Maga Global (KMG) so sídlom v Izraeli. Naším cieľom je šírenie systému Krav Maga prostredníctvom profesionálnych inštruktorov a kvalitných tréningov. Zastrešujeme pôsobenie všetkých aktívnych inštruktorov na Slovensku, ktorí sú certifikovaní priamo globálnym tímom KMG. Jedným zo základných predmetov činnosti KMG Slovakia je vzdelávanie inštruktorov pôsobiacich v našej organizácii a vytvárenie silnej Krav Maga komunity. Za týmto účelom bolo otvorené Národné Krav Maga Centrum (NKMC).
KRAV MAGA NA SLOVENSKU
Systém Krav Maga priniesol späť na Slovensko PaedDr. Branislav Križák. Svoj prvý kurz absolvoval Braňo v roku 2005 v Budapešti, kde sa ešte ako aktívny policajný dôstojník zúčastnil Krav Maga kurzu pre policajné zložky. Civilnej sfére sa ale začal venovať až po uvoľnení zo stálej štátnej služby. Braňove skúsenosti získané pri práci policajného inštruktora pre telesnú prípravu, sebaobranu a streľbu, ako aj štúdium na Fakulte Telesnej Výchovy a Športu (FTVŠ), umožnili vytvorenie stabilnej platformy pre profesionálne pôsobenie systému Krav Maga na Slovensku.

Prvé tréningy začali pod Braňovým vedením v roku 2007. V tomto období prebiehali kurzy pod organizáciou International Krav Maga Federation (IKMF), ktorej riaditeľom bol vtedy Eyal Yanilov. Od roku 2010, kedy Eyal založil Krav Maga Global (KMG), sú tréningy Krav Maga vykonávané pod záštitou organizáciou KMG.

Komunita Krav Maga na Slovensku sa stále rozrastá a tréningy si získavajú stále viac skalných priaznivcov. Niektorí z nich sa dokonca rozhodli venovať Krav Mage na profesionálnej úrovni a pôsobia ako inštruktori. Dodnešného dňa má KMG Slovakia 33 aktívnych inštruktorov a je zastúpená v 14 tich mestách Slovenska. Krav Maga sa dostala na takú úroveň, že inštruktorské kurzy prebiehajú priamo v Bratislave a záujemcovia nemusia vycestovať do zahraničia.
Návrat na obsah