Je lepšie udierať dlaňou alebo päsťou? - Krav Maga Global Slovakia

Prejsť na obsah
Je lepšie udierať dlaňou alebo päsťou?
Preklad: Jakub Rumanovský
Referencia: N. Shoshan (2019, Január). Soll Ich Mit Offener Hand Schlagen oder Mit der Faust?. Impact-Gruppe. Z http://www.impact-gruppe.de/soll-ich-mit-offener-hand-schlagen-oder-mit-der-faust/

Aj dlaňou aj päsťou sme schopní tvrdo udrieť, zraniť a oboma sa vieme ubrániť. Každá technika má však svoje náležitosti, výhody ale i riziká a správne rozhodnutie často závisí od rôznych faktorov. Nasledujúca analýza KMG Experta, Nadava Shoshana, ponúka výhody a nevýhody oboch techník, ktoré stoja za zváženie pri rozhodovaní či v boji použiť dlaň alebo päsť.
Dlaň (Otvorená Ruka)

Výhody
• Bezpečnosť – pokiaľ robíme techniku správne, udieranie dlaňou je bezpečnejšie. Najmä ak trafíme kosť, napr. čelo. V tomto prípade funguje dlaň ako boxerská rukavica, ktorá vám ochráni kĺby a zároveň dovolí tvrdo udrieť.
• Uhol – niektoré časti tela sa nedajú triafať päsťou, pretože sa k nim nevieme dobre dostať, napr. zátylok. Keď sa snažíme udrieť do zátylku päsťou, väčšinou trafíme lebku. Dlaňou ale vieme udrieť presne tam, kam potrebujeme.

Nevýhody
• Bezpečnosť – paradoxne, bezpečnosť je pri udieraní dlaňou výhoda aj nevýhoda. Udieranie otvorenou rukou je bezpečné iba vtedy, pokiaľ udierame spodnou časťou dlane. Ak udrieme zle, môžeme si zlomiť zápästie. Je preto dôležité robiť techniku správne.
• Dosah – úder dlaňou je kratší ako úder päsťou, pretože dlaň je natočená nahor. Z tohto dôvodu je lepšie udierať dlaňou najmä na kratšie vzdialenosti.

Päsť

Výhody
• Následky – ak je úder dlaňou ako udieranie boxerskou rukavicou, potom je úder päsťou ako udieranie „boxerom“. Keďže udierame priamo kosťou, následky na zdraví protivníka môžu byť veľké, napr. zlomenie kosti (nos, čeľusť, rebrá, atď), roztrhnutie kože a mnohé ďalšie.
• Inštinkt – pre väčšinu ľudí je päsť veľmi inštinktívna a je preto vnímaná ako tvrdá a efektívna forma sebaobrany.
• Dosah – v porovnaní s dlaňou je dosah päste približne o 8-10 cm dlhší a tento rozdiel môže byť v boji kľúčový.

Nevýhody
• Bezpečnosť – ak päsť trafí tvrdý povrch (napr. inú kosť), v ruke sa môžu polámať kosti. Úder by mal byť preto veľmi presný. Veľa boxerov a MMA zápasníkov podstupuje kvôli častým zraneniam tohto typu operáciu ruky.
• Strata energie – počas cesty k cieľu strácame maximálnu energiu. Každý kĺb je potencionálnou „dierou“ pokiaľ nie je presne zasadený. Päsť potrebuje viac kĺbov ako otvorený úder a preto odvádza viac energie.

Aká je teda správna odpoveď?
Dôležité je trénovať obe techniky, a samozrejme zhodnotiť v konkrétnej situácií na základe nebezpečenstva, vzdialenosti a súpera, ktorá technika je za daných okolností bezpečnejsia a efektívnejšia, aby sme sa dostali v bezpečí domov. Vo všeobecnosti však platí, že ak je to len trošku možné, mali by sme sa násiliu vyhnúť a tak celá diskusia ostane v teoretickej rovine.
Návrat na obsah