BLOG - Krav Maga Global Slovakia

Prejsť na obsah
Je lepšie udierať dlaňou alebo päsťou?
Preklad: Jakub Rumanovský
Referencia: N. Shoshan (2019, Január). Soll Ich Mit Offener Hand Schlagen oder Mit der Faust?. Impact-Gruppe. Z http://www.impact-gruppe.de/soll-ich-mit-offener-hand-schlagen-oder-mit-der-faust/

Aj dlaňou aj päsťou sme schopní tvrdo udrieť, zraniť a oboma sa vieme ubrániť. Každá technika má však svoje náležitosti, výhody ale i riziká a správne rozhodnutie často závisí od rôznych faktorov. Nasledujúca analýza KMG Experta, Nadava Shoshana, ponúka výhody a nevýhody oboch techník, ktoré stoja za zváženie pri rozhodovaní či v boji použiť dlaň alebo päsť.
Najdôležitejšie techniky kopov a úderov v Krav Maga
Preklad: Jakub Rumanovský
Referencia: N. Shoshan (2019, Marec). Striking Grundlagen: Die Wichtigsten Schlag- Und Kicktechniken In Krav Maga. Impact-Gruppe. Z http://www.impact-gruppe.de/striking-grundlagen-die-wichtigsten-schlag-und-kicktechniken-in-krav-maga/

Zakladateľ Krav Maga, Imi Lichtenfeld, bol boxer a zápasník s veľkými skúsenosťami z pouličného boja. Z tohto dôvodu vyzerá Krav Maga bojový postoj ako boxerský postoj, a preto radšej kopeme a udierame ako by sme šli na zem (ako je to napr. v BJJ alebo zápasení).
Ovplyvňuje spôsob, akým vychovávame dievčatá, ich bezpečnú budúcnosť?
Preklad: Jakub Rumanovský
Referencia: N. Shoshan (2019, Február). Das Problem Mädchen Zu Erziehen Nett Zu Sein. Impact-Gruppe. Z http://www.impact-gruppe.de/das-problem-maedchen-zu-erziehen-nett-zu-sein/

Ted Bundy, známy sériový vrah, mal jednoduché „Modus Operandi“. S obviazanou rukou požiadal dievčatá aby mu pomohli dať nákup do auta. Kým dievča ukladalo veci do auta zbil ju, uniesol a neskôr zavraždil. Tento príklad je síce extrémny, no zároveň veľmi priamočiary. Obete Teda Bundyho boli milé dievčatá, ktoré chceli pomôcť. Možno mali pochybnosti, no stále mali pocit, že musia byť milé a ochotné.
Návrat na obsah